Paralaksa tła
 

Międzynarodowa konferencja

Developing Agile Leaders
through Action Learning

czyli jak rozwijać zwinnych liderów?Termin: 19-20.10.2016
Miejsce: Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa
Tegoroczna konferencja Światowego Instytutu Action Learning skupi się wokół rozwoju agile leaders (czyli zwinnych liderów) w biznesie i innych typach organizacji poprzez metodę Action Learning.

Więcej

WIAL POLAND


www: www.wialpoland.org

WIAL Poland jest oficjalnym oddziałem World Institute for Action Learning (WIAL), czyli Światowego Instytutu Nauki w Działaniu.
Dajemy możliwość uczestnictwa w różnorodnych programach szkoleniowych i rozwojowych. Kształcimy liderów, budujemy skuteczne zespoły oraz organizacje uczące się. Nade wszystko, wspieramy w rozwiązywaniu złożonych problemów organizacyjnych.


CERTES


www: www.certes.pl

Certes jest firmą szkoleniowo-doradczą, świadczącą usługi w zakresie szkoleń, również dofinansowanych, coachingu, doradztwa biznesowego, wdrażania programów rozwojowych, doskonalenie procesów HR dla przedsiębiorstw i administracji publicznej.


W naszych poprzednich konferencjach brali udział przedstawiciele m.in.:
W programie m.in.


 • Czym jest Action Learning i jak wdrażałem tę metodę w biznesie? -
  Prof. Michael Marquardt
 • Action Learning jako zbalansowany model przywództwa. Co je napędza i kształtuje? - Jos Grob & Twan Paes
 • Action Learning jako narzędzie rozwoju zwinności managerów.
  Case Action Learning w Auchan - Prof. Daniel Belet i Jean Michel Cramier
 • Jak dziś przewodzić? - Tomasz Kolasiński

Więcej
SEP7SEP6

Prelegenci
i trenerzy


Więcej

Poznaj naszych prelegentów i trenerów.
Prelekcje i warsztaty będą nawiązywać do nauki w działaniu (Action Learning) oraz tego, jak za pomocą tej prostej i wyjątkowo skutecznej metody rozwijać liderów w organizacjach XXI wieku.

W skrócie:


home_space_list_1

Action Learning

Metoda pracy grupowej, pozwalająca rozwiązywać trudne, złożone problemy, poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności uczestników procesu.

home_space_list_2

Agile Leaders

W aktywnej formie będziemy uczyć się cech skutecznych liderów oraz sposobów na ich rozwój

home_space_list_3

Networking

czyli budowanie relacji. Pragniemy stworzyć niepowtarzalną okazję osobom z Polski i zagranicy do nawiązania międzynarodowych kontaktów i budowania partnerstw.

ACTION LEARNING


 • Action Learning (nauka w działaniu) to intensywny proces grupowy, pozwalający rozwiązywać pilne i złożone problemy, jednocześnie ucząc się umiejętności przywódczych i zespołowych.
 • Zapoczątkowany przez Rega Revansa, a rozwinięty przez prof. Michaela Marquardta, okazał się niezwykle efektywny w środowisku biznesowym. Polega na tym, że grupa 4-8 osób rozwiązuje rzeczywiste problemy, opracowuje plany działań, wdraża je, a przy tym nieustannie się uczy.
 • Action Learning odwraca pracę zespołową o 180 stopni – niweluje dygresje, sprowadza pracę grupy do konkretu, uruchamia kreatywność, poszerza perspektywy, usprawnia pracę zespołu, a także umożliwia ćwiczenie wszystkich możliwych umiejętności przywódczych i interpersonalnych.